Региструј се | Упиши се | Контакт
Број корисника : 120   Број обрађених наставних јединица : 1028   Пронађи наставну јединицу:

   
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Писање речце НЕ уз глаголе, придеве, именице
РАЗРЕД: III      Аутор :majagera


НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Сабирање десетица и јединица
РАЗРЕД: II      Аутор :majagera
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

За толико мањи број и толико пута мањи број
РАЗРЕД: II      Аутор :majagera


  

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Вежбајмо(40-17,33-27)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Одузимање(33-27)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Одузимање(40-17)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Вежбајмо(26+24,26+28)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Сабирање(26+28)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Сабирање(26+24)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Вежбајмо(38+7,32minus5)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Одузимање(32minus5)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


  

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА :

Сабирање(38+7)
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera