Број корисника : 123    Број обрађених наставних јединица : 1057   Пронађи наставну јединицу:


Одузимање(40minus17)  
Одузимање(40-17)  
РАЗРЕД: II      Аутор :AlekGera


ОБЈАШЊЕЊЕ :

ИДЕЈА ЗА ЧАС :

ПРИПРЕМЕ :

  

ЛИНКОВИ & БЛОГОВИ :

ВЕБ АЛАТИ :

СЛИКЕ :

ФИЛМОВИ :

МУЛТИМЕДИЈА :

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ :

ДЕЧЈИ РАДОВИ :

ЗАДАЦИ и ТЕСТОВИ (Контролни задаци ) :

  

ЗАНИМЉИВОСТИ :

ПРАКТИЧНИ РАД :

КОРЕЛАЦИЈА:

ПРОЈЕКТИ:

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:


Линк ка мултимедијалном фајлу за наставну јединицу (max 150) :